Chuyển Khoản Ngân Hàng - Internetbank

Cám ơn quý khách đã dùng dịch vụ

Vui lòng cung cấp  mã đơn hàng trong phần nội dùng chuyển tiền hoặc lý do chuyển khoản tại ngân hàng chuyển tiền - internetbank 

Thẻ được gửi về mail trong đơn hàng

Thời giai đối chiếu đơn hàng với ngân hàng từ 8h30 - 17h30

 

Ngân Hàng TMCP Đông Á
Tài khoản: 0103062390 - LÂM HOÀNG LỘC

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
Tài khoản: 0071004637821 - LÂM HOÀNG LỘC

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (AGRIBANK)
Tài khoản: 1602205043179 - LÂM HOÀNG LỘC

Ngân hàng SACOMBANK
Tài khoản: 060083348073 - LÂM HOÀNG LỘC